Néha szó szerint a „tetőtől kezdem”, le az alapokig. Felötlik egy színkombináció vagy felületi struktúra. Abból kiindulva keresem, milyen nemeztárgyon látnám szívesen, a megtalált funkció persze visszahat a kezdeti ötletre, módosítva azt, ha szükséges. Az évszakok, a természet változása, a csodás formák, a kiszáradt föld repedései..mind-mind ihletforrás.

Máskor a funkcionalitás serkent megoldásra, hozzá keresgélek színt, formát. Rám jellemzőbb, hogy egy dédelgetett ötlet egyszercsak formát önt. A még megvalósulatlan ötleteim eltárolom a végső felhasználásukig.

Gyakran egy ismerős ihlet alkotásra (stílusa, temperamentuma). Ilyenkor „rászabom” a már előtte kikristályosodott szín-, illetve formaötletet. Őszintén: mindig magam elé képzelem a nemezeim viselőit. Ez annál könnyebb, minél több a személyes találkozás vásárlóimmal.